Werkwijze

De werkwijze van Spiro Clean Ventilatie BV kenmerkt zich door:

  • Het leveren van kwaliteit door ervaring en deskundigheid;
  • Flexibiliteit in planning;
  • Centraal stellen van de klantwens (gebruiker);
  • Heldere communicatie;
  • Efficiëntie, door kennis;
  • Handelen als gedelegeerd opdrachtgever (namens de klant);
  • State-of-the-art materiaal;
  • Kostenbesparende adviezen.

Eén aanspreekpunt

In overleg met de opdrachtgever kan het noodzakelijk zijn luchttoevoervoorzieningen te veranderen of te verbeteren ten behoeve van een juiste werking van het systeem. Als aannemer is Spiro Clean Ventilatie BV in staat de begeleiding en planning van onderaannemers te verzorgen en hiermee voor de opdrachtgever als één aanspreekpunt naar buiten te treden en de werkzaamheden uit te (laten) voeren.

Beleid

Na de principiële beslissing voor onderhoud aan de mechanische ventilatie, adviseert Spiro Clean Ventilatie BV op welke wijze het onderhoud het beste kan worden uitgevoerd. Het advies baseren we op onderzoek en meetgegevens. Hierbij wordt rekening gehouden met datgene u belangrijk vindt aan de prestaties van de installatie, naast wettelijke eisen die aan de installaties worden gesteld. Contractmatig kunnen wij met u de werkzaamheden afkaderen en de kwaliteit van de installaties waarborgen. Spiro Clean Ventilatie BV neemt deze taak met de grootste zorg op zich. Daarnaast staan wij namens u de bewoners/gebruikers te woord over ventilatiegerelateerde vraagstukken.

Aanpak

Tijdens een voorbereidend onderzoek wordt de bestaande situatie in beeld gebracht en de benodigde of mogelijke verbeteringen aangegeven in een gespecificeerde offerte. Belangrijke informatie kan daarbij worden verkregen door het uitvoeren van metingen en infrarood camera-inspecties, waarbij de knelpunten op foto en/of film kunnen worden vastgelegd.

Planning van werkzaamheden

Ruimschoots voor aanvang van de werkzaamheden worden de bewoners/gebruikers van de voorgenomen werkzaamheden op de hoogte gesteld, middels een schrijven waarin een datum en tijdstip worden voorgesteld. In overleg met onze planningsafdeling, kan van dit tijdstip worden afgeweken. Spiro Clean Ventilatie BV zal waar mogelijk, aan het verzoek gehoor geven. Uiteraard informeren wij onze klanten en opdrachtgevers graag over onze planning, uitgevoerde werkzaamheden en de kwaliteit van onze dienstverlening

Bedrijfsfilm

Om uw een beter perspectief te geven van onze werkwijze heeft Spiro Clean Ventilatie BV een bedrijfsfilm gemaakt. Zo kunt u precies zien welke stappen we ondernemen om uw ventilatie optimaal te laten functioneren.

Voor vragen of meer informatie

Contacteer ons