Deze QR-code hoort bij een brandwerende doorvoering. Deze is er om te voorkomen dat in geval van brand, verspreiding van rook en vuur door de kanalen en schachten mogelijk is.
Als in het naastgelegen compartiment brand uitbreekt, mag deze natuurlijk niet direct doorslaan. Het is daarom van groot belang dat deze doorvoering intact blijft!

Als de doorvoering beschadigd is, verzoeken wij u dit per mail aan ons te melden via info@spiro-clean.nl
Met het doorvoernummer dat op de sticker staat, kunnen wij dan zorgen voor herstel.

Bedankt voor de medewerking!