NIEUWS

Spiro Clean Ventilatie BV investeert in "Social Return"

Spiro Clean Ventilatie BV heeft samen met de collega installatiebedrijven Kemkens, Feenstra en Breman in samenwerking met Werkgeversservicepunt Noord-Limburg, Werkgeversservicepunt Midden-Limburg, Metechnica (OTIB), Installatiewerk Zuid-Oost en Wonen Limburg een start gemaakt met het werven en opleiden van personeel met afstand tot de arbeidsmarkt. Hierover is een mooi artikel gepubliceerd op de website van Installatie.nl

Via deze link wordt u doorverwezen naar het publicatie van Installatie.nl

www.installatie.nl/nieuws/social-return-als-antwoord-op-personeelstekort/ 

 

Spiro Clean Ventilatie B.V. helpt leerling Stichting Stimuleringsfonds Werken/Leren aan uitdagende baan

redactie: Pepijn Sluiter en André Thijssen, Stichting Stimuleringsfonds Werken/Leren

VAN LEREND WERKEN NAAR VASTE BAAN
Het Nederweertse bedrijf Spiro Clean Ventilatie B.V. is gespecialiseerd in het onderhouden, renoveren en reinigen van natuurlijke en mechanische ventilatiesystemen. Op verzoek van woningbouwcorporatie Standvast Wonen uit Nijmegen heeft Spiro Clean leerling Hussain Rezai ingeleend via De Technische (ROC Nijmegen). Hussain is vanaf november 2015 5 dagen in de week werkzaam. In januari rondt hij zijn opleiding af met een certificaat Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, daarnaast volgt Hussain een cursus Elektrotechniek voor Werktuigkundigen die hij ook deze maand nog afrond.

Het is niet altijd makkelijk een gemotiveerde leerling te vinden, maar Spiro Clean Ventilatie B.V. is erg tevreden over hun nieuwe medewerker en dat lijkt wederzijds. Omdat hun werkvoorraad groeit wil het bedrijf Hussain vanaf 1 februari een jaarcontract aanbieden. Een uitstekend begin van het nieuwe jaar!

MEER DAN 100.000 UUR
Deze mijlpaal bereikten we nog net voor de jaarwisseling: opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw hebben inmiddels meer dan 100.000 uren lerend werken op bouwplaatsen in en om Nijmegen gerealiseerd of gecontracteerd. Wij bedanken bij deze nogmaals alle betrokken directies, projectleiders, aannemers en leermeesters voor hun niet aflatende motivatie en inspanningen!

voor meer informatie en contactgegevens zie ook: http://stifo-lerenwerken.nl

Spiro Clean Ventilatie B.V. dankt alle betrokkenen voor haar inzet en spreekt de hoop uit in de toekomst opnieuw van de diensten van StiFo gebruik te mogen maken.

 

Contractonderhoud

Voor een van onze grootste opdrachtgevers hebben wij recentelijk het onderhoudscontract van de afgelopen 3 jaren, mogen verlengen met wederom 3 kalenderjaren.

Het contractonderhoud richt zich op het cyclimatig reinigings- en onderhoudswerk, correctief onderhoud (storingswerk) alsook de planmatige vervangingen, inclusief alle bijkomende werkzaamheden. Hierin worden door ons de aangewezen onderaannemers (dakdekkers, electriciëns, timmerlieden, etc.) gecoördineerd, zodat de opdrachtgever slechts één aanspreekpunt heeft. Deze wijze van ontzorgen en de grote flexibiliteit in het maken van afspraken bij de huurders / bewoners, hebben er mede toe bijgedragen dat de samenwerking op deze wijze wordt gecontinueerd.

 

Collectieve filtercassettes project Eindhoven

Naar aanleiding van aanhoudende klachten over de luchtkwaliteit in de woningen is recentelijk door Spiro Clean Ventilatie BV een 15-tal filtercassettes geplaatst op het dak van een appartementencomplex in Eindhoven. Eerder hebben soortgelijke proefopstellingen tot zeer grote tevredenheid onder bewoners geleid.

De filtercassettes kunnen worden voorzien van een koolstof- en een fijnstoffilter, welke geplaatst worden in de (bovendakse) collectieve luchtaanzuigkanalen van de WTW-unit. Hierdoor is de vervuiling in de woningen sterk afgenomen de luchtkwaliteit verbeterd. 

 

Zonnepanelen op het eigen pand

Recentelijk is ons eigen pand voorzien van 70 stuks PV-panelen van elk 250 Wattpiek. De installatie voorziet in de totale stroombehoefte van ons kantoor en loods en is middels een SMA omvormer aangesloten op onze meterkast.

Door gebruik te maken van een webbox is op elke PC die verbonden is met internet, te zien wat de actuele opbrengst van het systeem is.

 

Nieuwe website

De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe website, die nu online is. 
De website is voorzien van nieuwe informatie over Spiro Clean Ventilatie BV.

Neem eens een kijkje, en kom vooral nog eens terug. Via ons contactformulier vernemen wij ook graag van u, wat u van onze nieuwe website vindt. Uiteraard zijn uw tips en adviezen welkom.

We houden u via onze nieuwsberichten graag op de hoogte van ontwikkelingen bij Spiro Clean Ventilatie!